Vrijwilligersorganisaties


Een gezonde vrijwilligersorganisatie!

Alle bestuurders en andere actieve vrijwilligers willen het wel: een gezonde vereniging* met een fantastische sfeer en cultuur, betrokken, enthousiaste en vooral voldoende leden, niet alleen veel maar ook professionele vrijwilligers en bovendien financieel krachtig vanwege de aantrekkelijkheid voor sponsoren.

En u wilt nog meer: de kernactiviteit op orde en op het juiste niveau, het juiste aanbod voor de juiste gebruikers, de accommodatie op orde, beleid(splannen) op orde, en aantrekkelijk zijn voor toekomstige leden/gebruikers en externe partijen zoals de gemeente.

Kortom, u heeft als kader nogal wat uitdagingen om de basis van uw vrijwilligersorganisatie voor elkaar te krijgen én te houden. Laat staan het uitvoeren van allerlei extra (maatschappelijke) activiteiten naast uw kernactiviteit.

 

Wat kan MVV betekenen voor uw vrijwilligersorganisatie?

MVV is ontwikkeld vanuit een vereniging zelf. De centrale vraag was daarbij: “hoe kunnen we onze vereniging structureel aantrekkelijk maken voor onze huidige en toekomstige leden, de gemeente, het bedrijfsleven en andere organisaties in de gemeente? En hoe houden we tegelijk voldoende focus op de kernactiviteit?”.

Het antwoord was: “door de kernactiviteit altijd centraal te stellen, maar daarbij wel een aantal bijzondere activiteiten te doen die goed zijn voor de vereniging én voor de lokale gemeenschap”.

Deze activiteiten zorgden ervoor dat de leden, sponsoren, gemeente en andere partijen trots waren op de vereniging. Ze wilden ‘erbij horen’. Het creëerde betrokkenheid en een bijzondere sfeer en cultuur in de club. En juist de leden en ouders van, die niet als coach/trainer op het veld wilden staan waren wel geïnteresseerd om bij zo’n bijzondere club met een duidelijke maatschappelijke visie actief te zijn. Door deze betrokkenheid kwam een deel van de basis ook op orde: goede sfeer en cultuur, betrokken leden, financieel gezond.

Kortom, juist door niet hetzelfde te doen wat altijd al gebeurde en wat andere verenigingen ook doen zorgt ervoor dat je een bijzondere vereniging krijgt en daarmee ook je basisorganisatie versterkt.

 

Hoe kan mijn organisatie aan MVV doen?

Is het moeilijk en complex? Kan je alleen aan MVV doen als je een grote vereniging bent? Kan je alleen maatschappelijke activiteiten doen als je een eigen accommodatie hebt? Moet je perse eerst de basis op orde hebben?

MVV is voor iedere vrijwilligersorganisatie mogelijk: klein-groot, cultuur-sport-welzijn, jong-oud, binnen-buiten, wel-geen eigen accommodatie/kantine, midden in de gemeente – aan de rand van een gemeente.

Een MVV organisatie kunnen zijn hangt maar van één ding af: de wil om echt graag die maatschappelijke rol op te pakken! Voel je als vrijwilligersorganisatie de verantwoordelijkheid om dat te doen? Kan je er tegelijk ook nieuwe leden/gebruikers door krijgen; perfect!

De kracht van MVV juist dat het voor iedere organisatie en iedere situatie anders toepasbaar is. Het gaat erom te doen wat bij uw eigen organisatie past en de omgeving waarin die zich bevindt. Soms zijn die extra (maatschappelijke) activiteiten intern gericht en zonder veel extra inspanning te realiseren. Bijvoorbeeld een groene stroom contract afsluiten kost slechts een telefoontje. En andere activiteiten kosten wel nadrukkelijk meer aandacht, zoals overdag activiteiten doen met een speciale groep mensen met een beperking.

Iedere vrijwilligersorganisatie kijkt daarbij naar zijn eigen situatie en de mogelijkheden die er zijn. Het MVV Wiel dient daarbij als hulpmiddel. Zet uw eigen kernactiviteit in het midden en bepaal welk thema of welke thema’s er bij uw organisatie en uw omgeving passen. Dat kan er één zijn, maar ook meerdere. En wellicht doet u al een heel aantal activiteiten die in het MVV Wiel passen. Gebruik dan het MVV Wiel voor doorontwikkeling en als kapstok voor uw visie. Laat zien wat uw organisatie doet. Communiceer intern en extern uw maatschappelijke activiteiten als MVV Activiteiten.

 

Hét MVV Wiel

Het MVV Wiel®

 

De MVV uitgangspunten:

 • Willen en niet moeten – aan ‘moeten’ doen we niet, ‘willen’ daar draait het om!
 • Kernactiviteit centraal – dat is waarvoor de leden komen, het hart van de vrijwilligersorganisatie!
 • Ondernemende verenigingen – en er geen ondernemingen van maken!
 • Flexibel en breed toepasbaar – voor elk wat wils, in het eigen tempo!
 • Praktisch en uitvoerbaar – houd het simpel!
 • Structureel, geborgd en gedragen – doe niet zomaar wat!
 • Verbinden en Samenwerken – op basis van wederkerigheid, win-win!
 • Plezier – we werken met vrijwilligers, plezier staat voorop!

 

Ondersteuning vanuit MVV Nederland

Als u een MVV organisatie wilt zijn is ons advies dat niet zomaar te doen omdat iemand een ‘leuk idee’ heeft. Vaak is dat dan één of twee keer leuk, maar niet structureel geborgd en gedragen. Het leuke gaat eraf, de vrijwilliger verlaat de organisatie en dan? Kijk eerst eens goed naar de huidige situatie van uw organisatie en denk na over de toekomstvisie. Welke organisatie wilt u over een x-aantal jaren zijn? Pas dan kunt u de juiste maatschappelijke activiteiten bepalen en krijgt u draagvlak in uw organisatie.

Speciaal voor vrijwilligersorganisaties hebben we programma’s ontwikkeld die uw organisatie helpen bij het op orde krijgen van de basis en het (door)ontwikkelen van de maatschappelijk rol:

 • MVV Verenigingstraject
 • MVV Verenigingstraject – light
 • MVV Quick Scan
 • MVV KIT
 • Maatschappelijke Thermometer MVV oké
 • De Gezonde Sportkantine
 • Sportimpuls (subsidie) aanvraag en uitvoeringsondersteuning

Zie voor een omschrijving van de programma’s het menu “MVV Producten”.

 

MVV Adviseurs maken het verschil

Vrijwilligersorganisaties zijn complexe organisaties, denk alleen al aan het aansturen en motiveren van vrijwilligers en leden, en opereren in een complexe samenleving. Advies geven aan vrijwilligersorganisaties is dan ook een serieuze aangelegenheid, die om adviseurs van niveau vragen.

Al onze MVV Adviseurs hebben een ruime ervaring bij vrijwilligersorganisaties. Ze zijn een serieuze sparringpartner op alle organisatorische, beleidsmatige en (maatschappelijke) activiteiten gebieden van uw organisatie. Zie daarvoor ‘MVV Organisatie’.

 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen staat voor:

“De wijze waarop een Vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context (welzijn, zorg, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, milieu en sociale context).”

 

Bent of wordt u ook een MVV organisatie?

 

* Daar waar we het hebben over ‘vereniging’ worden alle soorten vrijwilligersorganisaties bedoeld: stichtingen, verenigingen