Wat is MVV?


Hét kennis- en adviescentrum rondom Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

 

Welkom op de site van MVV Nederland. Hier vindt u informatie over de visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen.

MVV Nederland gelooft in de kracht en het belang van vrijwilligers(organisaties) voor de samenleving. MVV leidt in een aantal praktisch uitvoerbare stappen tot bruisende, vitale, ondernemende en structureel breed maatschappelijke vrijwilligersorganisaties. Verbinden & Samenwerken zowel op gemeente- als wijkniveau staat daarbij centraal. De MVV implemetatiemethode is eenvoudig en voor alle sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties toepasbaar. De kernactiviteit van de vrijwilligersorganisatie en de lokale situatie zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

“De wijze waarop een Vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context (welzijn, zorg, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, milieu en sociale context).”

 

Hét MVV Wiel
Hét MVV Wiel
 

Vanuit de MVV visie zijn praktische oplossingen gevonden voor de vele uitdagingen van vrijwilligersorganisaties en gemeenten in de moderne complexe samenleving.

De kracht van MVV zit in:

  • het leggen van verbindingen en samenwerking op basis van win-win
  • de integrale benadering van diverse gemeentelijke beleidsterreinen
  • het creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
  • het is praktisch uitvoerbaar en flexibel implementeerbaar voor iedere vrijwilligersorganisatie en gemeente
  • het stimuleert structurele maatschappelijke betrokkenheid, maar versterkt tegelijk de basis (organisatie, beleid, financiën) van vrijwilligersorganisaties

Onder de menu’s Vrijwilligersorganisaties en Gemeenten vindt u nadere toelichtingen daarop.

MVV Producten geeft per MVV programma een toelichting op de verschillende diensten die wij verlenen.

MVV Opdrachten geeft een overzicht van de diverse werkzaamheden die wij sinds 2007 uitgevoerd hebben. Zoals u zult zien zijn wij hét kenniscentrum rondom Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Referenties bij onze opdrachtgevers verstrekken wij u graag.

MVV Nederland werkt alleen met senior adviseurs. Wie dat zijn en wat hun ervaring is kunt u vinden onder MVV Organisatie.

Wilt u contact met ons opnemen kijk dan voor de contactgegevens op Contact of vul daar het Contactformulier in.